معرفی برترین های جشنواره ملی مشاعره رضوی در دوره های مختلف

برترین های اولین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر-سال1385

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 رضا عبدالهی-ایلام اول  
 2 سوسن حیاتی-دیلم دوم  
 3 محمدتقی عزیزیان-لرستان سوم  
     
     

 

برترین های دومین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر-سال 1386

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 لیلا حقیقت-بوشهر اول  
 2 سوسن حیاتی-دیلم دوم  
 3 عبدالمهدی آسیایی فرد-دشتی سوم  
     
     

 

برترین های سومین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر-سال1387

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 لیلا حقیقت-بوشهر اول  
 2 حمید برزگر-شهرکرد دوم  
 3 مرضیه معصومی-بوشهر سوم  
     
     

 

برترین های چهارمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر-سال1388

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 ندا عبدالهی-ایلام اول  
 2 فاطمه افراسن-تنگستان دوم  
 3 عبدالمهدی آسیایی فرد-دشتی سوم  
     
     

 

برترین های پنجمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر -1389

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 مینا عزیزی-ایلام اول زهره نیکنام-بوشهر ششم
 مرضیه معصومی-بوشهر دوم مریم بحرانی-بوشهر هفتم
 3 رضوان میرجهانمردی-دیلم سوم  هشتم
 4 ندا عبدالهی-ایلام چهارم  
 5 مرضیه مرادی-شیراز پنجم  

 

برترین های ششمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر- 1390

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 مرضیه مرادی-شیراز اول حدیث زنگنه-بوشهر ششم
 2 عباس پشتوان-بوشهر دوم سیده رضوان میرجهانمردی-دیلم هفتم
 3 سکینه جعفری-بوشهر سوم زهره محمدی کیا-تهران هشتم
 4 عبدالمهدی آسیایی فرد-دشتی چهارم  
 5 مرضیه معصومی-بوشهر پنجم  

 

برترین های هفتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر- 1391

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1فاطمه افراسن-تنگستاناولزهره محمدی کیا-تهران ششم
 2سیده رضوان میرجهانمردی-دیلمدوممریم بحرانی-بوشهر هفتم
 3 صدیقه مزارعی-بوشهر سوم  
 4 مرضیه معصومی-بوشهر چهارم  
 5حدیث زنگنه-بوشهر پنجم  

 

برترین های هشتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر- 1392

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 مرضیه معصومی+صدیقه مزارعی-بوشهراول فاطمه نجم-بوشهر ششم
 2 ریحانه هدایتی-تهراندوم مرتضی اسدالهی-تهران هفتم
 3 زهرا نیک نام-بوشهر سوم  
 4 سیدابراهیم سربلندی-تربت حیدریه چهارم  
 5 حدیث زنگنه-بوشهر پنجم  

 

برترین های نهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر 1393

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 زهرا معصومی-بوشهر اول احسان گرگین زیارتی-برازجان ششم
 2 مرتضی اسدالهی-تهران دوم جواد حسینی-گناوه هفتم
 3 زینب کاظمی-دیر سوم فاطمه بحرینی مطلق-برازجان هشتم
 4 زهر نیکنام-برازجان چهارم  
 5 عبدالمهدی آسیایی فر-دشتی پنجم  

 

برترین های دهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر -28 مرداد 1394

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 زینب نیکنام - بوشهر
 اول نجمه سادات حسینی- خراسان رضوی
 ششم
 2 فاطمه بحرینی مطلق- بوشهر
 اول مهدی پور غلام- بوشهر
 هفتم
 3 جواد حسینی - بوشهر
 سوم حدیث زنگنه - بوشهر
 هشتم
 4 زهرا معصومی - بوشهر
 چهارم  
 5 رضوان میر جهانمردی - بوشهر
 پنجم  

 

برترین های یازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر- 20 مرداد 95

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1فاطمه بحرینی مطلق- بوشهر
اول مرتضی اسدالهی - تهران
ششم
 2
بتول کاظمی - بوشهر
اوللیلا فکور - فارس
هفتم
 3بهنام میرزائی - بوشهر
سوم محمد عابدی- بوشهر
هشتم
 4محمداسماعیل ریاضت - تهران
چهارم  
 5محمد زمانی - بوشهر
پنجم  

 

برترین های دوازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر- 19 مهر 96

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
 1 محمد اسماعیل ریاضت- تهران
 نفر اول
 فاطمه بحرینی مطلق- بوشهر
 نفر ششم
 2 زینب کاظمی - بوشهر
 نفر دوم
 زهرا جلالیان- فارس
 نفر هفتم
 3 هادی بردستانی- بوشهر
 نفر سوم
 مزگان مقیمی - بوشهر
 نفر هشتم
 4 فاطمه چگینی رجبی- تهران
 نفر چهارم
  
 5 فایزه سادات نقیب القربا- فارس
 نفر پنجم
  

 

برترین های سیزدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های پانزدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های شانزدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های هفدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های هجدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های نوزدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

برترین های اولین بیستمین جشنواره ملی مشاعره رضوی-بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه نام و نام خانوادگی رتبه 
     
     
     
     
     

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.